SSF(גרמניה)  –  החברה מתמחה בפיתוח וייצור מנעולים חבויים לדלתות פנים, דלתות כניסה ראשיות, דלתות אש ודלתות בהלה והן בפיתוח וייצור מוצרי נעילה מיוחדים.

 

 

 

 

 

 

 

קטלוג כללי
ידיות בהלה